หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกาแฟพร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างในจุดเสี่ยง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ยาว ๔ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บริเวณคลอง ๑ ขวา ๙ ขวา หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกร่าง โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก้ว สาย นว.ถ. ๑๑๒-๐๔ จำนวน ๒๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๖ นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทุ่งทะเลทราย ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๑๓ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันๆละ ๔๖๘ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๔๒๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกกร่าง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๒๖ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันๆละ ๙๓๖ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๔๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 60