หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประกอบชุดดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมเปลี่ยนลูกยางคอ ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ ต่อจากโครงการเดิม ถึงนานางส้มลิ้ม วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๘ ต่อจากหลังบ้านนายวิเชียร เม่นทอง วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44