หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี เขตเลือกตั้งที่ ๖ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทะเลทราย จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกร่าง จำนวน ๒๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทะเลทราย จำนวน ๖ ชุดๆละ ๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกร่าง จำนวน ๒๒ ชุดๆละ ๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติการด้านงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เขตเลือกตั้งที่ ๖ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52