หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามคุณลักษณะพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ ๒ สายนานายมานพ ถึง ถนนสาย ๑๑ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ ๒ สายนานายมานพ ถึง สาย ๑๑ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]

  (1)