หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ดแสดงข้อมูลสถิติจำนวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๖ นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตราอักษร อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บห ๒๔๖๒ นว รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นว.ถ. ๑๑๒-๐๓ สายบ้านชัยมงคล-บ้านหนองสร้อยทอง (หน้าบ้านนายมานะ คงเสือ) ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างในจุดเสี่ยง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ประเภท ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการ ถนนน่ามอง จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12