หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกกร่าง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๒๗คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๖ วันๆละ ๕๖๗ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๗๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทุ่งทะเลทราย ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๖ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๖ วันๆละ ๑๒๖ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ประเภท พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๖ นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามลักษณะพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกร่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๒-๓๑ (แยกถนน นว.ถ. ๑๑๒-๓๑-นานางจง)เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม-นานางจง ยาว ๘๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๓๖๐ ลบ.ม. โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๒๒ คลองหกขวาฝั่งขวา ยาว ๑,๘๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๗ บ้านสวนกล้วย รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๒-๒๔ (คลองหนึ่งขวาเก้าขวาฝั่งซ้าย) เริ่มจากบริเวณบ้านพักตาสี-หนองสร้อยทอง ยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๔๕๐ ลบ.ม. โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกร่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๒-๓๑ (แยกถนน นว.ถ. ๑๑๒-๐๓-นานางจง)เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม-นานางจง ยาว ๘๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๓๖๐ ลบ.ม. โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกร่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๒-๓๑ (แยกถนน นว.ถ. ๑๑๒-๓๑-นานางจง)เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม-นานางจง ยาว ๘๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๓๖๐ ลบ.ม. โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น G๑๐๐๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๘ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22