หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ศพด.บ้านโคกกร่าง จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ศพด.บ้านทุ่งทะเลทราย จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๖ นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๒ - ๑๑ จากสายแยกสาย ๑๑ ถึงสายสระหนองห้วยชัน บ้านหนองสร้อยทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลสร้อยทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ศพด.บ้านโคกกร่าง จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ศพด.บ้านทุ่งทะเลทราย จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7