หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดงมหาชัย
อบต.สร้อยทอง
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 

 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ/13 ก.ย.62
ลำดับภาพที่ 3/4
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ/19 ก.ย.62
ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ/13 ก.ย.62
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ/19 ก.ย.62
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา-ร่าง-แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

          เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทองจึงประกาศใช้ แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยให้มีผล ตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 09.26 น. โดย คุณ สุภัสสรา ประวงศ์

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
13 ก.ย.62
ลำดับภาพที่ 1/6
13 ก.ย.62
ลำดับภาพที่ 2/6
19 ก.ย.62
ลำดับภาพที่ 3/6
19 ก.ย.62
ลำดับภาพที่ 4/6
19 ก.ย.62
ลำดับภาพที่ 5/6
19 ก.ย.62
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-892-248-9
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 พ.ค. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-892-248-9 โทรสาร : 056-892-248-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
จำนวนผู้เข้าชม 4,365,263 เริ่มนับ 19 พ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10