หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดงมหาชัย
อบต.สร้อยทอง
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 

 
เรื่อง กำหนดการประชุม (ประชาคม) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ประชาคม) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที่๒/๒๕๖๓
      
เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชนทั่วไป  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกำหนดการฯ จำนวน    ๑    ฉบับ
                         ๒. ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน    ๑    ฉบับ

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  จะจัดประชุม(ประชาคม) ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล    สร้อยทองร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุม(ประชาคม)ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  จึงขอเชิญท่านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม(ประชาคม) ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 13.10 น. โดย คุณ สุภัสสรา ประวงศ์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-892-248-9
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 พ.ค. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-892-248-9 โทรสาร : 056-892-248-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
จำนวนผู้เข้าชม 4,239,177 เริ่มนับ 19 พ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10