หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดงมหาชัย
อบต.สร้อยทอง
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 

 
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                      ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
         ********************************************************

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ได้เสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ให้นายอำเภอตาคลี พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   นั้น
  
          บัดนี้ นายอำเภอตาคลี ได้ลงนามอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง แล้ว   ตามหนังสืออำเภอตาคลี ที่ นว  0023.13/3787  ลงวันที่  27  สิงหาคม พ.ศ.2564   โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 38  และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามหมวด 1 มาตรา 9 ภายใต้มาตรา 14 และมาตรา 15  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม   องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อติดประกาศในที่เปิดเผยให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง หมู่ที่ 2 ตำบลสร้อยทอง  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  โทรศัพท์ 056-892248 หรือ  www soitong .go.th  

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

           ประกาศ ณ วันที่   27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 10.58 น. โดย คุณ สุภัสสรา ประวงศ์

ผู้เข้าชม 257 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-892-248-9
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 พ.ค. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-892-248-9 โทรสาร : 056-892-248-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
จำนวนผู้เข้าชม 10,465,481 เริ่มนับ 19 พ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10