หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   16 ต.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   20 ก.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทองได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางภาครัฐ   3 ก.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง องค์การบริหาร่วนตำบลสร้อยทองได้เข้าร่วมประชุมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น   3 ก.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง   26 ส.ค. 2562 625
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมอบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส กระบวนการ เทคนิคในการดำเนินการ และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้่างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส จังหวัดนครสวรรค์   26 ส.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับตำบล ระดับอำเภอ และประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม 1 จังหวัด1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ   21 ส.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณนาแบบเร่งด่วน” (สสส.)   20 ส.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทองได้เข้าร่วมประชุมสนับสนุนระบบหลักประกันในระดับท้องถิ่นหรือผู้ที่บูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)   20 ส.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่8/2562   16 ส.ค. 2562 63
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 พ.ค. 2558
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056-892-248-9 โทรสาร : 056-892-248-9
จำนวนผู้เข้าชม 3,601,601 เริ่มนับ 19 พ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com