หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง การใช้แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ.2560-2564 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
  (1)