หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ขอรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง งานด้าน การจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)