หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจักรพันธ์ สุนทราจารย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
โทร : 0-5689-2248
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นายจักรพันธ์ สุนทราจารย์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-5689-2248
นางเสาวนีย์ บัวเกตุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-6888151
นายบุญเลิศ ฉ่ำวิเศษ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-436-0258