หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจักรพันธ์ สุนทราจารย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายจักรพันธ์ สุนทราจารย์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเสาวนีย์ บัวเกตุ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบุญเลิศ ฉ่ำวิเศษ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง